Τέσσερις αλλαγές αναφορικά με το νομοσχέδιο «Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος».
1) Όσοι «μεταφέρουν» το ακίνητό τους από τις παλαιές ρυθμίσεις (ν.40114/11, ν.4178/13) στη νέα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο ισχύος της, θα τύχουν έκπτωσης 20%.
2) Η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας περιορίζεται μόνο στα ακίνητα εκείνα που είχαν χαρακτηριστεί ως «υψηλής προτεραιότητας» μέσω του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.
3) Μειώνεται από 20% σε 10% το ποσοστό του προστίμου που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης βιομηχανικού κτιρίου με πολεοδομική αυθαιρεσία αν προχωρήσει σε νομιμοποίησή της (εφόσον αυτή είναι εφικτή).
4) Εξαιρούνται από την διαγραφή των προστίμων όσοι έχουν ανεγείρει προσωρινές κατασκευές και κατόπιν δεχθούν να τις κατεδαφίσουν αυτοβούλως.
Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη βουλή και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στις επιτροπές. Αναμένεται η προώθησή του προς ψήφιση στην ολομέλεια τις προσεχείς ημέρες..
Τι θα γίνει με τις δηλώσεις του ν.4178/13
Όσα αυθαίρετα έχουν υπαχθεί στον 4178/13 (με πληρωμένο παράβολο), έχουν τη δυνατότητα είτε
α) να ολοκληρώσουν την υπαγωγή (πληρωμές & δικαιολογητικά) στα πλαίσια του παλιού νόμου, είτε
β) να μεταφερθούν στις διατάξεις του νέου νόμου.
Στην πρώτη περίπτωση, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες, ενώ στη δεύτερη σε 6 μήνες…