Αυθαίρετα παράταση εως 31 2018

Έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 παρατείνεται η πρώτη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017, κατά την οποία τα πρόστιμα είναι μειωμένα κατά 20%. Η παράταση της προθεσμίας δίδεται λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και μετά από αιτήματα φορέων του κλάδου. Θα ακολουθήσει σχετική απόφαση, σε νομοθετική ρύθμιση.

Μεταφορά δηλώσεων 4014/11 & 4178/13 απο 14/12/2017

Μεταφορά δηλώσεων 4014/11 & 4178/13 και αλλαγή τρόπου εξόφλησης του προστίμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17), ισχύουν τα εξής:
• Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/13 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/17, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17. Το χρονικό αυτό διάστημα, το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4178/13, προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον ν.4178/13.
• Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.
• Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/11, περαιωμένες και μη, δύναται να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η μεταφορά γίνεται αρχικά στον ν. 4178/13, με υποχρέωση μεταφοράς στον ν. 4495/17.
Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (14-11-2017), δεν γίνονται πλέον δεκτές πληρωμές που πραγματοποιούνται με κωδικούς δηλώσεων του ν. 4014/11.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων στις διατάξεις του ν. 4495/17 θα ξεκινήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. Καταβληθέντα ποσά μέσω του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13 θα συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως αυτό υπολογίζεται με τον ν. 4495/17. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή παλαιότερων ποσών προστίμων.
Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα μεταφοράς στον ν. 4495/17, θα ξεκινήσει και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων τροποποίησης (αλλαγή τρόπου εξόφλησης, επαναφορά σε υπαγωγή, κτλ) σε δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/17

Μεταφορά δηλώσεων στον νέο νόμο 4495/17

Δεν είναι ακόμη εφικτή η μεταφορά δηλώσεων στο νέο νόμο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΕΕ:

Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 ξεκίνησε την λειτουργία του στις 6/11/2017. Προς το παρόν, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δηλώσεων του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013 στον ν.4495/2017.
Εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4495/17

Ν. 4495/17
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος για τα Αυθαίρετα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Τέσσερις αλλαγές αναφορικά με το νομοσχέδιο «Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος».
1) Όσοι «μεταφέρουν» το ακίνητό τους από τις παλαιές ρυθμίσεις (ν.40114/11, ν.4178/13) στη νέα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο ισχύος της, θα τύχουν έκπτωσης 20%.
2) Η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας περιορίζεται μόνο στα ακίνητα εκείνα που είχαν χαρακτηριστεί ως «υψηλής προτεραιότητας» μέσω του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.
3) Μειώνεται από 20% σε 10% το ποσοστό του προστίμου που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης βιομηχανικού κτιρίου με πολεοδομική αυθαιρεσία αν προχωρήσει σε νομιμοποίησή της (εφόσον αυτή είναι εφικτή).
4) Εξαιρούνται από την διαγραφή των προστίμων όσοι έχουν ανεγείρει προσωρινές κατασκευές και κατόπιν δεχθούν να τις κατεδαφίσουν αυτοβούλως.
Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη βουλή και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στις επιτροπές. Αναμένεται η προώθησή του προς ψήφιση στην ολομέλεια τις προσεχείς ημέρες..
Τι θα γίνει με τις δηλώσεις του ν.4178/13
Όσα αυθαίρετα έχουν υπαχθεί στον 4178/13 (με πληρωμένο παράβολο), έχουν τη δυνατότητα είτε
α) να ολοκληρώσουν την υπαγωγή (πληρωμές & δικαιολογητικά) στα πλαίσια του παλιού νόμου, είτε
β) να μεταφερθούν στις διατάξεις του νέου νόμου.
Στην πρώτη περίπτωση, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες, ενώ στη δεύτερη σε 6 μήνες…

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Στο νέο νόμο προβλέπεται:
-Απαγόρευση μίσθωσης του ακινήτου
Μειώσεις στο παράβολο:
-250 ευρώ για αυθαιρεσίες ως 100 τετραγωνικά
-500 ευρώ για αυθαιρεσίες από 100 ως 500 τετραγωνικά
-1.000 ευρώ για αυθαιρεσίες από 500 ως 2.000 τετραγωνικά
-4.000 ευρώ για αυθαιρεσίες από 2.000 ως 5.000 τετραγωνικά
-10.000 ευρώ για αυθαιρεσίες από 5.000 και άνω
Για όσους έχουν αυθαίρετο από 09-12-2017 ως 08-06-2018 έκπτωση 10% στο πρόστιμο
Επίσης εάν εκπονηθεί στατική μελέτη σε περιοχές με σεισμική επικινδυνότητα η μείωση φτάνει το 60% για τη ζώνη 3, το 50% για τη ζώνη 2 και το 30% για τη ζώνη 1.
Μείωση 30% με 50% στο πρόστιμο για όσους έχουν ολοκληρώσει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.
Για όσους έχουν δηλώσει αυθαίρετο με τους τελευταίους τρεις νόμους δίδεται δυνατότητα επαναρύθμισης με συμψηφισμό, ενώ για τα παλιότερα αυθαίρετα ως 28/07/2011 προβλέπεται:
Παράταση δύο ετών για υπαγωγή
Αύξηση δόσεων από 60 σε 80
Μείωση προστίμων για κατοικίες ως το 1993

← Παλαιότερα άρθρα

© 2020 iMi.gr All rights reserved.