Δεν είναι ακόμη εφικτή η μεταφορά δηλώσεων στο νέο νόμο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΕΕ:

Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 ξεκίνησε την λειτουργία του στις 6/11/2017. Προς το παρόν, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δηλώσεων του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013 στον ν.4495/2017.
Εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης.