Ν. 4495/17
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος για τα Αυθαίρετα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.