ΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟ
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας με το Ν.4178/13 παρουσιάζει πλεονεκτήματα - είτε με την οριστική υπαγωγή, ή με υπαγωγή και εξόφληση του 30% του προστίμου, για τους παρακάτω λόγους :
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση:
Ο νέος νόμος προβλέπει αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου από ελεγκτή δόμησης απ’ ότι ο Ν.4178/13.
Δεν είναι αποσαφηνισμένο τι θα συμβεί με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας.
Με τον Ν.4178/13 υπάρχει υλοποιημένη η δυνατότητα συμψηφισμού του προστίμου με ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυση, με πολύ απλή διαδικασία.